วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความบันเทิงสนุกสนาน และคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน
โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสัก ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณเทศบาลตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งมีกิจกรรมมากมายจากหลายหน่วยงาน พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ , ชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็น ,
ชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมาให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ขูดหินปูน , วัดความดันโลหิต , วัดสายตา , ตรวจหมู่เลือด , ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา , ฝังเข็ม โดยไม่คิดค่าบริการ และการแสดงดนตรีจาก หมวดดุริยางค์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถมาให้ความสุขแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย