วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
โดยมี ผู้บังคับหน่วย/ผู้แทนหน่วย/กำลังพลของหน่วยทหาร และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังฯ 
ณ สโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหัก
อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์