วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ ์ ได้มอบหมายให้
พันเอก บุญประสิทธิ์  มีสะอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนฯ ร่วมกิจกรรม สวท.สัญจร สร้างความสุขประชาชน 
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานฯ  ซึ่งมีกิจกรรมมากมายจากหลายหน่วยงาน
พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ได้จัดชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็น , ชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
มาให้บริการวัดความดันโลหิต , วัดสายตา , ตรวจหมู่เลือด โดยไม่คิดค่าบริการ และการแสดงดนตรีจาก หมวดดุริยางค์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
มาให้ความสุขแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย