วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล
( มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล ) ประจำปี ๒๕๕๗  ในกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน
ณ ตลาดกลางผลไม้ ( OTOP )  เทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ , ชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็น ,ชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมาให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ขูดหินปูน ,
วัดความดันโลหิต , วัดสายตา , ตรวจหมู่เลือด , ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา , ฝังเข็ม โดยไม่คิดค่าบริการ และการแสดงดนตรีจาก หมวดดุริยางค์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
มาให้ความสุขแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย