วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า
พันเอก สุรพงษ์  ดอกไม้ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
นำกำลังพลของหน่วยร่วมพัฒนาวัด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ
ณ วัดคุ้งตะเภา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์