วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงบ่าย
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นประธานในการแถลงข่าวการควบคุมตัวกลุ่มบุคคลผู้แอบอ้างชื่อ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก / หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
( ซึ่ง ๒ ใน ๓ คนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสีสูบ และผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓ บ้านไร่กล้วย ตำบลงิ้วงาม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ และ อีก ๑ คนนั้นเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี ) 
โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ , รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ,
นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมแถลงข่าวฯ ด้วย ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์