วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
เป็นผู้แทนรับมอบช่อดอกไม้ และคำกล่าวแสดงการขอบคุณ พลเอก ประยุทธ  จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก / หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ได้เร่งช่วยเหลือชาวนาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวให้ได้รับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร โดยมีชาวนาจากอำเภอพิชัย และเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางมารวมตัวกัน
พร้อมชูป้ายรักทหาร และให้กำลังใจทหาร  ณ บริเวณหน้าสโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหัก