วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘
พันเอก ฉลองชัย  ชัยยะคำ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ( ๒ ) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบผ้าห่ม , เสื้อกันหนาว และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ/จุดตรวจเข้มแข็งร่วม ณ บ้านน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่