เมื่อ 17 และ 19 ก.ค. 59
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 สนธิกำลังตรวจร่วม 3 ฝ่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์
และเจ้าหน้าที่ อส. อุตรดิตถ์ ตรวจพื้นที่ล่อแหลมเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 11 จุดในห้วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา
1. สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ 2. ลานอนุสาวรีย์ริมน้ำน่าน 3. สถานีขนส่งอุตรดิตถ์ 4. ห้างโลตัส
5. สถานีไฟฟ้าย่อยอุตรดิตถ์ 6. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 7. TT Garden 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9. ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 10. สถานีรถไฟศิลาอาสน์ 11. ธนาคารในเขตพื้นที่เทศบาลอำเภอเมืองอุตรดิตถ์