พลตรี ทวีศักดิ์ วินิจสร 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕

แนะนำ : เว็บไซต์กองทัพบก
  กองทัพบก
  กองทัพภาคที่ ๓
  มลฑลทหารบกที่ ๓๒
  จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.อ.ต.
  โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
  ชมรมแม่บ้านจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์การจัดองค์ความรู้ทางทหาร
  โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
  กรมยุทธศึกษาทหารบก

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

กระดานสนทนา

 

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง
 - ราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2560
 - ประกาศสอบราคา งานซ่อมแซมถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนดาดฟ้าอาคารแฟลต
 - ราคากลาง งานซ่อมแซมถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนดาดฟ้าอาคารแฟลต